Bidden in Jezus’ Naam

Drie Bijbelstudies van ds. Ron van der Spoel vanuit het thema: “Bidden in Jezus’ Naam”. Ze zijn gehouden in het najaar van 2014.

1. Bidden is een manier van leven (1 Tess. 5 : 16) ~ 1 oktober 2014


2. U bidt wel, maar ontvangt niets (Jacobus 4 : 2) ~ 12 november 2014


3. Bidden doe je door de heilige Geest (Romeinen 8 : 22 – 28) ~ 10 december 2014

(helaas zijn de eerste woorden weggevallen…)